Thank You Message

Här visar några barn sin uppskattning med ett tackmeddelande under ett besök av några team medlemmar från Schweiz.

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes