Skolan byggs ut

Skolan har idag 120 elever och för att klara av detta har det byggts 2 nya skolsalar. Med gemensamma krafter har det gått fort fram. Nya lärare har anställts eleverna har fått nya skolböcker.

Det har anställts en administratör för skolan som tillsammans med den lokala kommitén ( typ brukaråd) och LoszuGhana ska driva skolan. Detta är ett stort framsteg för oss alla och hjälp till självhjälp när det är som bäst! LoszuGhana kommer fortsätta stötta skolan men har inte ensam ansvaret.

Stort tack för Era bidrag det betyder mycket för alla dessa elever som fått möjlighet att få en utbildning!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes