Vägen fram till Childrens Village

Vägen fram till Childrens Village har varit väldigt gropig. Det har väl varit mer gropar än väg kan man lätt säga. Nu är vägen nylagd och det kommer underlätta när man tar sig fram till byn. Otroligt skönt då det kommer spara vår lastbil. Kanske den orkar med lite till nu. Vägen mot framtiden Childrens Village!

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes