Borrar efter vatten

Den brunn som först fanns i Childrens village räckte inte till. För att få tillgång till färskt vatten borrades ytterligare en brunn.Vissa perioder är den helt torr då fick man åka till ån för att hämta. Ett tungt arbete. Men tack vare donationer borrades det en brunn till. Inte alltid helt lätt men med experter på plats fick byn ytterligare  en brunn. Nu räcker vattnet till alla både människor och djur i Childrens Village.

 

Här går dom tomhänt hem från brunnen utan en droppe vatten. Detta är en verklighet för många i Afrika. Att stödja ett vattenprojekt är ett sätt att göra stor skillnad!

Brinner du för att att samla ihop pengar till en brunn. Vi kan hjälpa dig nå behövande på flera platser runt omkring Kumasi. Så som barnhem, fattiga byar, skolor m.m

LoszuGhana är i behov av ännu en brunn vid vår fiskedamm ,då guldgrävare har förstört det naturliga vattendraget med kemikalier. Vill du hjälpa till så hör av dig till oss!

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes