Barnbyn

vilage logo

 

Ritning

Vägen från dröm till verklighet! Vi har fått ett 4 hektar stort landområde i närheten av byn Adwampong, Kumasi, Ghana. Platsen är mycket lämplig för förverkligandet av vårt projekt. Invånarna i byn Adwampong har tagit emot oss med öppna armar. Vår barn kommer att gå i skolan i Adwampong, en skola som kan fortsätta sin verksamhet tack vare våran organisation LoszuGhana.

Utbildning, bedrivs i en mängd olika former världen över, allas rätt till utbildning räknas till de Mänskliga Rättigheterna. Utbildning är grunden i alla samhällen, som vill minska fattigdom och ojämlikheter samt bygga upp ett lands ekonomi. Utbildning är också grundläggande för att förbättra hälsan hos ett samhälles medborgare. Utbildning gör det möjligt att utveckla ekonomin, tekniken och tillgången till information. I Ghana finns det stora möjligheter för den som har ekonomiska möjligheter att utbilda sig. De flesta har dock inte denna möjlighet då dom behöver arbeta för att få ihop till sin och familjens försörjning. Detta blir då ett ekorrhjul därför är ett av LoszuGhana´s ledord och hjärtefråga. Barnen ska få en utbildning så att de har en möjlighet att försörja sig i framtiden. Utbildning leder folket och landet framåt.

Ett hus blir till , ta en titt på hur husen byggs på plats. Lite bilder från bygget av husen

  • Allt arbete görs på plats utan några större maskiner.

Köksbyggnaden här äts alla måltider tillsammans men också ett hus för att samlas

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes