Nya barn i Childrens Village

Vi säger Välkomna till Daniel 7 år och hans yngre broder Kwaku 5 år.

Vill du bli fadder till en av dessa pojkar. Lär mer om vår fadderverksamhet här på sidan.

DanielKwaku

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes