Old Adwampong Community School

 

I den lilla byn Adwampong byggde kommunen en skola 2008 men den färdigställdes aldrig. LoszuGhana öppnade skolan hösten -13 för skolbarn i den lilla byn.  Många barn gick inte den långa vägen till näst liggande by utan blev kvar hemmavid för att hjälpa till med jordbruk m.m   När skolan öppnades så var det cirka 30 barn det visade sig vara en mjukstart, i dags läget är det 90 barn i åldern 2-12 år i den lilla skolan. En stor utmaning men alla barn ska ha rätt att få en utbildning. Det är deras och landets framtid utbildning öppnar dörrar som annars är stängda.

Vi kämpar på utan några direkt resurer , skolan behöver rustas upp och mycket material behövs. Kommunen kommer hjälpa till den dag vi når upp till en lägsta standard. Vägen dit känns lång ,men barnens iver och vilja att lära är så stor.           Vi hoppas på att vi tillsammans kan finna sponsorer till vårt projekt att låta barnen få en utbildning. Inom kort kommer en plan utarbetas för att tydlig göra skolans behov.

Tillsammans kan vi skapa möjligheter för barnen att få lära sig läsa och skriva för att senare kunna gå i högre klasser när dom når den åldern.  En framtid för fattiga och utsatt barn långt ute på landsbyggden utan för staden Kumasi och i den by där vi bygger vår barnby LoszuGhana Childrens Village.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes